دوره بیستم استراتژی فول لوریج

در این دوره با لوریج فول آشنا می شوید و همانگونه که مستحضر هستید بازار فیوچرز برای آماتور ها به شدت خطرناک هست . پس با تمرین و ممارست میتوانید به آن واقف شوید . دوره استراتژی فول لوریج اول برای مدیریت سرمایه ی درست طراحی شده، در مراحل بعدی با تمرین و ممارست میتوانید به سود مستمر برسید .

در این دوره با لوریج فول آشنا می شوید و همانگونه که مستحضر هستید بازار فیوچرز برای آماتور ها به شدت خطرناک هست . پس با تمرین و ممارست میتوانید به آن واقف شوید . دوره استراتژی فول لوریج اول برای مدیریت سرمایه ی درست طراحی شده، در مراحل بعدی با تمرین و ممارست میتوانید به سود مستمر برسید .

سطح‌دوره: ‌‌‌ پیشرفته
مشاهده و خرید
2,250,000 تومان
فهرست